De Leeuw van Putten live met Tobias365!


Font Awesome Icons 21 juni 2023

Woningstichting De Leeuw van Putten is live met Tobias365. Met veel enthousiasme, inzet en betrokkenheid hebben De Leeuw van Putten, Hersense en Aareon in dit project samengewerkt. De overgang naar Tobias365 is een gezamenlijk project van 7 woningcorporaties uit de regio Rotterdam. Samen een nieuw primair systeem selecteren, implementeren en vervolgens het beheer delen. Zo worden kosten, capaciteit en kennis gedeeld. De Leeuw van Putten was de laatste corporatie van de 7 die Tobias365 in gebruik heeft genomen.