Hersense ondersteunt SSW bij outsourcing


Font Awesome Icons 10 juni 2020

De afgelopen maanden hebben wij SSW ondersteund bij de overgang naar de kantoorautomatisering van NEH. SSW is volledig over op Microsoft 365. Alle medewerkers kunnen nu met een laptop of tablet zowel thuis als op kantoor al het werk uitvoeren. Op kantoor hebben alle werkplekken Microsoft dockingstations, zodat het activeren van je werkplek met één stekker is geregeld. Vanuit Hersense hebben Henk, Arjan en Bart het selectietraject, de contractonderhandelingen, de implementatie en het functioneel beheer begeleid. Wij kijken terug op een leuk en zeer geslaagd project.