Blog: Help! Een nieuwe ERP-nieuwkomer in de markt


Font Awesome Icons 21 december 2020

Dit jaar adviseren wij 15 corporaties bij de selectie van een nieuw ERP-systeem. Dat is leuk en altijd weer een uitdaging. Hierbij onderzoeken en toetsen we, samen met klanten, de laatste ontwikkelingen in de markt.

En de ERP-markt voor woningcorporaties is volop in beweging! Meer dan ooit oriënteren de kleine en middelgrote organisaties zich. Het moment van einde contractduur betekent niet vanzelfsprekend een automatische verlenging van het contract. Doordat SAAS-oplossingen (het ERP-systeem staat niet in huis maar is uitbesteed bij een leverancier en wordt afgenomen als een ‘service’ ) in een aantal vormen wordt aangeboden, kunnen meerdere leveranciers in de markt corporaties ontzorgen. Da’s mooi. Er is iets te kiezen!

En tijden veranderen. De moderne technieken maken het mogelijk dat je in korte tijd kunt ontwikkelen. In deze blog zoom ik specifiek in op het Microsoft platform. Het gebruikmaken van Microsoft-technologie biedt veel mogelijkheden. De basis wordt gevormd door alle standaard functionaliteit die een wereldspeler als Microsoft biedt, aangevuld met branche specifieke software. Belangrijk voordeel is dat je functionaliteit ook meegroeit met het tempo waarin Microsoft ontwikkelt. En dat dat snel gaat, hebben we allemaal dit jaar kunnen meemaken bij de ontwikkelingen rondom Teams en SharePoint.

En dan meldt zich ineens een nieuwe leverancier in de markt die zegt: “We gaan het anders doen dan de anderen, schaalbaar, met behulp van Microsoft-technologie en betaalbaar. Oftewel met aandacht voor het maatschappelijke geld dat in de sector rondgaat”. Daarbij introduceert de nieuwkomer ook nog het fenomeen van ‘software uit de muur’. Apple, met zijn Appstore, heeft daarvoor het pad geplaveid. Microsoft, Google en anderen volgden. Met de standaardisering van platforms en de gegevensuitwisseling daartussen betekent dat je ‘uit de muur’ kunt kiezen welke functionaliteit je wil gebruiken. Oké, daar is nog wel wat tijd bij nodig. En CORA en VERA zijn hier nog niet klaar voor…… maar die zijn hard op weg.

De afgelopen decennia heeft uitgewezen dat nieuwkomers het moeilijk hebben. Het duurt even voordat je over een ‘voldoende bewezen’ ERP-oplossing beschikt ofwel ‘minimaal 3 geslaagde implementaties’ hebt uitgevoerd. De vraag hierbij is altijd welke corporaties het voortouw (durven) nemen.

Ik heb echt het gevoel dat er verandering op komst is. En ik bedoel dan het toetreden van een nieuwkomer op de markt en de ontwikkelingen op het Microsoft platform. Het gaat iets losmaken. Hoe snel dat gaat, is afhankelijk van de markt. Maar één ding is op voorhand wel duidelijk: qua pricing en standaardisering gaat er op heel korte termijn echt iets gebeuren. En dat vinden wij als Hersense helemaal niet erg. Wij hanteren altijd al tarieven die bij de sector horen. Mét maximale kwaliteit.

Eelco Hers