Wonen Wateringen, wst Nieuwkoop en wbv Hoek van Holland
tekenen samen het contract DMS


Font Awesome Icons 21 januari 2019

Een mooi voorbeeld van krachtenbundeling bij inkoop en contractvorming. De bestuurders van Wonen Wateringen, Woningstichting Nieuwkoop en Woningbouwvereniging Hoek van Holland tekenen samen het contract voor de aanschaf en implementatie van het DMS systeem van Bright Answers. Begeleid door Hersense!