Hersense 365


Font Awesome Icons 24 augustus 2019

We hebben onze dienstverlening uitgebreid met Office 365. Vanaf nu kunnen we onze klanten nog breder ondersteunen bij het inrichten en optimaliseren van de digitale werkplek. Betrouwbare informatievoorziening en goede tools voor digitale samenwerking zijn namelijk belangrijke voorwaarden om werkzaamheden efficiënt en juist uit te voeren en vormen de basis voor een device- en plaats onafhankelijke werkplek.

Door het digitaliseren van bedrijfsprocessen en bijbehorende informatie de afgelopen jaren is de hoeveelheid data en content, waaronder het aantal documenten, enorm toegenomen. Het kunnen vertrouwen op deze informatie vraagt om goede organisatorische inbedding van tools en systemen die het beheer en de toegankelijkheid van deze informatie vereenvoudigen. Het gebruik van apps uit de Office 365-suite heeft de laatste jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt en is uitermate geschikt om medewerkers en management te ondersteunen bij hun dagelijkse activiteiten en het kunnen monitoren van de voortgang.

Vanaf 1 mei heeft Henk Rakké als specialist van Office 365 verantwoordelijk voor de Office 365-tak binnen Hersense. Samen met collega’s richt hij zich op het adviseren en begeleiden van projecten rondom outsourcing en de digitale werkplek.

Wij kunnen u helpen bij het kiezen van de juiste apps en de inrichting zodat: uw organisatie beschikt over een medewerkersportaal, waar relevante informatie eenvoudig te vinden is; relevante informatie op alle (mobiele) devices en plaatsonafhankelijk op een veilige manier kan worden geraadpleegd; het documentbeheer binnen uw organisatie aansluit bij uw informatiebeleid en conform de AVG-richtlijnen is ingericht; uw teams/afdelingen effectief kunnen samenwerken en communiceren, indien gewenst met externe partners; eenvoudige processen voor afhandeling en goedkeuring van formulieren en documenten geautomatiseerd kunnen plaatsvinden; op basis van actuele informatie inzicht in voortgang van processen wordt verkregen middels overzichtelijke dashboards.
Wilt u meer weten over hoe wij uw kunnen helpen bij de inzet van Office 365 bij het optimaliseren van uw informatievoorziening en processen neem dan gerust contact met ons.