SSW vervolgt de samenwerking met Hersense


Font Awesome Icons 7 april 2018

SSW vervolgt de samenwerking met Hersense. Na het herijken van het I&A beleid, de digitaliseringsstrategie vanuit het klantperspectief en de selectie en implementatie van het nieuwe primaire systeem en klantportaal (Centric-Kubion) gaan wij SSW het komende jaar ondersteunen met FBaaS (Functioneel Beheer as a Service). Wij kijken uit naar een goede voortzetting van onze samenwerking! Tijdens de corporatieGids Live dag op 12 april vertelt Marco Pater, Manager Bedrijfsvoering bij Woningstichting SSW, wat FBaas voor SSW gaat betekenen.