‌‌
‌Microsoft 365

Onze aanpak

In onze visie staat het gefaseerd neerzetten van één geïntegreerd digitaal platform (het medewerkersportaal) centraal. Dit platform dient uiteindelijk als basis om digitaal samen te werken én te communiceren. Hierbij maken we slim gebruik van de functionaliteiten die Microsoft 365 biedt. Voor het succesvol uitrollen van de verschillende toepassingsmogelijkheden onderscheiden we de volgende stappen.

Opstellen van het governance-plan

Governance is een set van regels, rollen, verantwoordelijkheden en processen die vast worden gelegd om een organisatie te helpen bij het bewaken en sturen van het gebruik van technologieën om business doelen te bereiken. Deze set van deze regels, rollen en verantwoordelijkheden worden vastgelegd in een governance plan. Dit is geen statisch document, maar wordt aangepast en verder uitgebreid tijdens de verschillende stappen.

Inrichten van de projectomgeving

Deze projectomgeving realiseren we door het inzetten van SharePoint (onderdeel van de Microsoft 365 suite) waarmee we een digitaal platform neerzetten om snel en eenvoudig samen te kunnen werken.

Inrichten van het medewerkersportaal

We breiden de projectomgeving verder uit door functionaliteiten in te richten om documenten te creëren, delen en vast te leggen. Daarvoor leveren we eerst een basisstructuur op zodat documenten eenvoudig zijn terug te vinden. Desgewenst voegen we ook alle gewenste intranet functionaliteiten toe aan het medewerkersportaal.

Opschonen en migreren

In deze stap schonen we eerst alle bestanden op (bijvoorbeeld op de fileserver) waarna we deze verplaatsen naar het medewerkersportaal.

Borging en grip

Door afspraken te maken en op basis daarvan werkwijzen te bepalen, voorkomen we dat er nog te veel bestanden en documenten worden opgeslagen in de (persoonlijke) mappen en mailboxen van medewerkers.