‌Advies & verbeteren

I&A-strategie en -beleid

Organisaties zijn continu in verandering. Dit komt door externe ontwikkelingen en door veranderende wensen van klanten en medewerkers. Daarnaast gaan de digitale ontwikkelingen snel. Om goed te functioneren, moet een organisatie hierop in kunnen spelen. Daarom adviseren en ondersteunen wij corporaties bij het opstellen of herijken van hun I&A-strategie én -beleid. Verwacht van ons geen wollige adviezen, maar concrete kaders en een strategie die aansluit op de specifieke behoeften van uw organisatie. Samengevat in één overzichtelijke praatplaat.

Als geen ander kunnen wij uw strategie vertalen naar operationele resultaten. Dit doen we altijd samen met de organisatie, zodat de bijbehorende veranderingen intern geborgd en gedragen worden door de medewerkers. Want of het nu gaat om het opstellen van beleid of het bepalen en realiseren van de strategie; de meerwaarde ligt altijd in de uitvoering en de acceptatie door uw medewerkers.